BẢO VỆ LONG HẢI NÂNG CAO KIẾN THỨC AN NINH BẢO VỆ CHO NHÂN VIÊN

Hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức an ninh bảo vệ diễn ra định kỳ tại Khu vực KCN Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần  Bảo vệ chuyên nghiệp Long Hải
Với đặc thù cung cấp dịch vụ cho các Nhà máy, Chương trình đào tạo của Long Hải tập trung chủ yếu các nghiệp vụ thường xuyên sử dụng tại các dự án như:
1. Đào tạo về tư thế tác phong, chào điều lệnh
2. Đào tạo PCCC
3. Đào tạo cách sử dụng máy dò kim loại
4. Nghiệp vụ võ thuật khống chế và tự vệ cơ bản
Đi cùng là hoạt động chia sẻ nghiệp vụ và giải đáp thắc mắc nghiệp vụ thực tế trong quá trình làm việc của những nhân viên bảo vệ Long Hải cũ và nhân viên mới
Contact Me on Zalo